A Guide to Jewish Cemetery Preservation in Western Ukraine

This website provides information and guidance to assist leaders, activists, and volunteers in the care and rehabilitation of Jewish cemeteries in western Ukraine. Included here are “best practices” (processes, methods, tools), plus a collection of resources (texts, websites, videos) relevant to the work, selected case studies of local and other cemetery projects, and links to independent organizations working to document Jewish cemeteries in the region. Although the guide has been developed for the specific needs of Jewish cemeteries in western Ukraine, portions of it may benefit individuals, organizations, and projects beyond the region and in other areas of heritage preservation and care. The information has been pulled from a broad variety of foreign and domestic resources working in a number of different disciplines.

This guide and its web publication is a result of a research project led by Marla Raucher Osborn for Rohatyn Jewish Heritage (RJH), a Ukrainian non-profit NGO, and supported by the US Fulbright Scholar Program during the 2019-2020 academic year. Information resources and recommendations in the guide come from the cemetery project experience of RJH during its first decade, significantly amplified by the expertise of individuals and organizations who have have partnered with and generously advised RJH over the past years; we are pleased and grateful to acknowledge their help throughout this website. Together we recognize the regional Jewish cemeteries as shared cultural heritage which bridges between the contemporary local communities, the families of Jewish people who have lived in these places, and the world.

To enter the website, go to the English-language home page.


Путівник до збереження єврейських кладовищ у Західній Україні

Цей вебсайт надає інформацію та настанови для допомоги лідерам, активістам та волонтерам дбати й відновлювати єврейські кладовища на заході України. Тут вміщений “передовий досвід” (процеси, методи, засоби), а також вибірка ресурсів (текстів, вебсайтів, відео), що стосуються роботи, окремі тематичні дослідження місцевих та інших проектів над цвинтарями, а також посилання на незалежні організації, що працюють над документацією єврейських цвинтарів у регіоні. Хоча цей путівник розроблений для конкретних потреб єврейських кладовищ на заході України, його частини можуть також використовувати окремі особи, організації та проекти за межами регіону та в інших районах збереження та догляду за спадщиною. Ми зібрали інформацію з широкого розмаїття іноземних та внутрішніх ресурсів, опрацьовуючи ряд різних дисциплін.

Путівник та його веб-публікація – наслідок дослідницького проекту, що проводиться Марлою Раучер Осборн для Єврейської спадщини Рогатина (ЄСР), української неприбуткової НУО, та підтримується американською Програмою наукових обмінів імені Фулбрайта впродовж 2019-2020 академічного року. Інформаційні ресурси та рекомендації у путівнику взяті з проектного досвіду щодо кладовищ ЄСР впродовж її першої декади, що значно посилюється експертними знаннями окремих осіб та організацій, які співпрацювали та щедро ділилися порадами кілька останніх років; ми із задоволенням і вдячністю висловлюємо свою прихильність за їхню допомогу на цьому вебсайті. Разом ми визнаємо регіональні єврейські кладовища спільною культурною спадщиною, що зводить мости між теперішніми місцевими громадами, сім’ями єврейських людей, які проживали у цих місцях, та світом.

Для входу на вебсайт перейдіть на україномовну домашню сторінку.