Джерела: обстеження і дослідження місця

This page is also available in English.

Вступ

Процес запису епітафії на надгробку на новому єврейському кладовищі у Рогатині (Івано-Франківська область). Фото © ЄСР.

Ця сторінка перелічує друковані та електронні джерела, що надають вказівки і дані для уможливлення декількох видів обстежень на єврейських місцях поховань на заході України задля підтримки розвитку детальних планів розчищення, ландшафтного дизайну, огородження і збереження чи створення вказівників, меморіалів й інших об’єктів на цвинтарях і масових могилах. Часто задокументовані обстеження є першим практичним кроком проектів зі збереження цвинтарів, а інколи – заразом останнім.

Джерела, подані тут, стосуються обстежень, що: розпізнають єврейські кладовища на місцях, де поточне використання землі маскує їх історичну ціль; оцінюють й записують стан і ризики для цілого кладовища і/чи окремих могил і знаків; вимірюють ділянку кладовища (периметр і внутрішню топографію); ідентифікують, класифікують, транскрибують/транслітерують і заносять у базу даних символічну різьбу та надписи на надгробках; знаходять місце розташування та визначають підповерхневі риси (індивідуальні чи масові поховання, надгробки, що впали і накриті тощо), а також фіксують на фото, обробляють і моделюють 3D-профілі поверхонь індивідуальних надгробків. Надається порада не тільки, що і як зробити, але й чого не робити. Окрім друкованих і цифрових текстів і відео, у посиланнях від досвідчених дослідників і практиків як приклад додається ряд форм оцінки цвинтарів і могил. Ці джерела актуальні для напрямного розділу про обстеження і дослідження місць on this website.

Декілька перелічених джерел виділено короткими підсумками у першому розділі нижче – “основні джерела”. Інші корисні джерела по темі можна знайти у розділах про регіональних та міжнародних експертів та про технічні засоби, методи й дані. Якщо не зазначено іншого, усі перелічені тут джерела – англомовні.

Основні джерела

Методика обстеження для збереження історичних земель поховань і кладовищ. Френк Джі. Матеро і Джуді Пітерс. Видавництво “APT Bulletin”, Том 34. №1/3, 2003, С. 37-45. Доступне безкоштовне завантаження.
(Survey Methodology for the Preservation of Historic Burial Grounds and Cemeteries; Frank G. Matero and Judy Peters; APT Bulletin, Vol. 34, No. 2/3, 2003, pp. 37-45.)
Короткий, проте ретельний огляд ключових причин для обстеження й оцінювання стану історичних місць поховань, а також методи, рекомендовані для проведення й запису оцінювання. Текст також надає дерево рішень для вибору підходів до екстреного втручання у збереження могильних знаків та модель управління інформацією для цифрових даних. Виокремлені методи для створення електронної карти місць разом із підходами до аналізу даних та їх інтерпретації. Приклади цих методів в дії доступні у централізованій базі даних Пенсильванського університету Scholarly Commons.

Запис, документація та управління інформацією для збереження місць спадщини: Том 1, Керівні принципи. Робін Летельєр, Вернер Щмід і Франсуа ДеБлан. Інститут збереження Ґетті, 2007. Електронна книга у вільному доступі.
(Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation of Heritage Places: Vol. 1, Guiding Principles; Robin Letellier, Werner Schmid, and François LeBlanc; Getty Conservation Institute; 2007.)
Багатий на деталі й ілюстрації, цей усесторонній огляд записів і документації місць спадщини (що широко визначається як нерухома культурна спадщина, включно із місцевістю на кшталт кладовищ) спрямований на опікунів і керівників місць спадщини. Перший том (посилання – вище) надає принципи, методи, взірець політики, довідкові дані та широку бібліографію; другий том надає текстові й графічні зразки з численними ілюстраціями, що пояснюють, як опікуни задовольняють потреби унікальних записів і документації на кожному місці.

Розшифрування єврейських надгробків. Філіп Траврінґ. Веб-сторінка “B&F: Єврейська генеалогія і більше”, 2020. Також доступно у pdf-форматі.
(Deciphering Jewish Gravestones; Philip Trauring; B&F: Jewish Genealogy and More; web page, 2020.)
Довгий і дуже детальний опис загальних форматів, стилів і змісту епітафій на єврейських надгробках з дуже помічними вступними частинами про форми івритських літер та їх варіації на вирізьбленому камені, літери, які легко переплутати і тлумачення івритських акронімів і абревіацій. Щедро проілюстрована і з численними прикладами з фактичних надгробків, щоб допомогти транскриберам правильно “розшифрувати” й витлумачити епітафії, стаття є корисним продовженням для раніше проілюстрованої статті про візуальне значення єврейських надгробних символів на цьому ж вебсайті.

Друковані та електронні книги

Статті журналів, звіти та веб-сторінки

Відео

Переклад Наталія Курішко.