Джерела: обстеження і дослідження місця

This page is also available in English.

Вступ

Процес запису епітафії на надгробку на новому єврейському кладовищі у Рогатині
(Івано-Франківська область). Фото © ЄСР.

Ця сторінка перелічує друковані та електронні джерела, що надають вказівки і дані для уможливлення декількох видів обстежень на єврейських місцях поховань на заході України задля підтримки розвитку детальних планів розчищення, ландшафтного дизайну, огородження і збереження чи створення вказівників, меморіалів й інших об’єктів на цвинтарях і масових могилах. Часто задокументовані обстеження є першим практичним кроком проектів зі збереження цвинтарів, а інколи – заразом останнім.

Джерела, подані тут, стосуються обстежень, що: розпізнають єврейські кладовища на місцях, де поточне використання землі маскує їх історичну ціль; оцінюють й записують стан і ризики для цілого кладовища і/чи окремих могил і знаків; вимірюють ділянку кладовища (периметр і внутрішню топографію); ідентифікують, класифікують, транскрибують/транслітерують і заносять у базу даних символічну різьбу та надписи на надгробках; знаходять місце розташування та визначають підповерхневі риси (індивідуальні чи масові поховання, надгробки, що впали і накриті тощо), а також фіксують на фото, обробляють і моделюють 3D-профілі поверхонь індивідуальних надгробків. Надається порада не тільки, що і як зробити, але й чого не робити. Окрім друкованих і цифрових текстів і відео, у посиланнях від досвідчених дослідників і практиків як приклад додається ряд форм оцінки цвинтарів і могил. Ці джерела актуальні для напрямного розділу про обстеження і дослідження місць on this website.

Оскільки ці списки досить довгі, ми розділили їх на категорії для простішого перегляду; багато джерел підпадають під дві чи більше категорій. Декілька перелічених джерел виділено короткими підсумками у першому розділі нижче – “основні джерела”. Інші корисні джерела по темі можна знайти у розділах про регіональних та міжнародних експертів та про технічні засоби, методи й дані. Якщо не зазначено іншого, усі перелічені тут джерела – англомовні.

Основні джерела

Методика обстеження для збереження історичних земель поховань і кладовищ. Френк Джі. Матеро і Джуді Пітерс. Видавництво “APT Bulletin”, Том 34. №1/3, 2003, С. 37-45. Доступне безкоштовне завантаження.
(Survey Methodology for the Preservation of Historic Burial Grounds and Cemeteries; Frank G. Matero and Judy Peters; APT Bulletin, Vol. 34, No. 2/3, 2003, pp. 37-45.)
Короткий, проте ретельний огляд ключових причин для обстеження й оцінювання стану історичних місць поховань, а також методи, рекомендовані для проведення й запису оцінювання. Текст також надає дерево рішень для вибору підходів до екстреного втручання у збереження могильних знаків та модель управління інформацією для цифрових даних. Виокремлені методи для створення електронної карти місць разом із підходами до аналізу даних та їх інтерпретації. Приклади цих методів в дії доступні у централізованій базі даних Пенсильванського університету Scholarly Commons.

Запис, документація та управління інформацією для збереження місць спадщини: Том 1, Керівні принципи. Робін Летельєр, Вернер Щмід і Франсуа ДеБлан. Інститут збереження Ґетті, 2007. Електронна книга у вільному доступі.
(Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation of Heritage Places: Vol. 1, Guiding Principles; Robin Letellier, Werner Schmid, and François LeBlanc; Getty Conservation Institute; 2007.)
Багатий на деталі й ілюстрації, цей усесторонній огляд записів і документації місць спадщини (що широко визначається як нерухома культурна спадщина, включно із місцевістю на кшталт кладовищ) спрямований на опікунів і керівників місць спадщини. Перший том (посилання – вище) надає принципи, методи, взірець політики, довідкові дані та широку бібліографію; другий том надає текстові й графічні зразки з численними ілюстраціями, що пояснюють, як опікуни задовольняють потреби унікальних записів і документації на кожному місці.

Розшифрування єврейських надгробків. Філіп Траврінґ. Веб-сторінка “B&F: Єврейська генеалогія і більше”, 2020. Також доступно у pdf-форматі.
(Deciphering Jewish Gravestones; Philip Trauring; B&F: Jewish Genealogy and More; web page, 2020.)
Довгий і дуже детальний опис загальних форматів, стилів і змісту епітафій на єврейських надгробках з дуже помічними вступними частинами про форми івритських літер та їх варіації на вирізьбленому камені, літери, які легко переплутати і тлумачення івритських акронімів і абревіацій. Щедро проілюстрована і з численними прикладами з фактичних надгробків, щоб допомогти транскриберам правильно “розшифрувати” й витлумачити епітафії, стаття є корисним продовженням для раніше проілюстрованої статті про візуальне значення єврейських надгробних символів на цьому ж вебсайті.

Друковані та електронні книги

Загальний огляд, оцінка, нанесення на карти, запис та управління даними

Геофізичне обстеження землі

Прийоми фотографії та обчислювальної фотографії

Статті журналів, звіти та веб-сторінки

Загальний огляд, оцінка, нанесення на карти, запис та управління даними

Геофізичне обстеження землі

Прийоми фотографії та обчислювальної фотографії

Лазерні зображення об’єктів та ландшафтів

Документація та тлумачення єврейських надгробних позначок

Інші джерела

Відео

Загальний огляд, оцінка, нанесення на карти, запис та управління даними

Геофізичне обстеження землі

Прийоми фотографії та обчислювальної фотографії

Лазерні зображення об’єктів та ландшафтів

Документація та тлумачення єврейських надгробних позначок

  • Reading Stones Basics (part of a series); Cemetery Conservators for United Standards; web page, undated.

Інші джерела

Переклад Наталія Курішко.