Джерела: Планування сталого розвитку

This page is also available in English.

Вступ

Кози контролюють ріст трави й чагарників на єврейському кладовищі селища Товсте (Тернопільська область). Фото © ЄСР.

Тем зі сталого розвитку, які можна застосувати до збереження єврейських місць поховань на заході України, – багато та різноманітних, включно з консервацією об’єктів у межах кладовища й самого ландшафту (а також мінімізацією впливу робіт з консервації на середовище), плануванням для розгортання завдань і бюджетів на довгий період та управлінням ризиком для місця й особливостей, пов’язаного з політичними, економічними й кліматичними змінами. Це – активні дієслова (консервація, планування, управління), що висвітлюють, що сталий розвиток не є пасивним; для кращого результату його слід інкорпорувати в концепції проекту – як загалом, так й для окремих компонентів проекту.

Більшість доступних джерел про сталий розвиток спадщини орієнтуються на національне й місцеве керівництво, які, ймовірно, є розпорядниками культурної спадщини у більшості Європи та світу. Однак настанови, інформація й дані, що подаються у багатьох джерелах, можна частково або повністю адаптувати до умовної спільної відповідальності та активізму типових проектів з єврейської спадщини у Західній Україні.

Декілька перелічених джерел виділено короткими підсумками у першому розділі нижче – “основні джерела”. Інші корисні джерела по темі можна знайти у розділах про регіональних та міжнародних експертів та про технічні засоби, методи й дані. Якщо не зазначено іншого, усі перелічені тут джерела – англомовні.

Основні джерела

Управління змінами: сталі підходи до збереження техногенного середовища. За ред. Джін Марі Тутоніко та Френка Матеро. Інститут збереження Ґетті, 2001. Електронна книга у вільному доступі.
(Managing Change: Sustainable Approaches to the Conservation of the Built Environment; Jeanne Marie Teutonico and Frank Matero, eds.; Getty Conservation Institute; 2001. Free e-book available.)

Зібраний як матеріали міжнародного симпозіуму ІКОМОС у партнерстві з Інститутом збереження Ґетті, текст містить статті у трьох частинах, які охоплюють обмірковування, обрамлення та практику самодостатнього розвитку. Таким чином, текст та його різноманітні експертні автори можуть допомогти новим лідерам проекту виробити концептуалізацію взаємозв’язку між збереженням спадщини й самодостатнім розвитком, розробити підходи до управління змінами перед обличчям внутрішніх і зовнішніх сил і застосувати методи й дані до матеріалів, процесів, систем й місць. Хоча жодне з тематичних досліджень, що представлені авторами, спеціально не апелює до кладовищ, розділи про археологічні та сільськогосподарські місця пов’язані з проблемами ландшафту, а розділи про збереження будівель стосуються матеріалів та спорудження надгробків і пам’ятників. Перша частина тексту – про концепції – надає ключові терміни та принципи для інтегрування мислення про самодостатній розвиток в усі проекти з консервації.

Друковані та електронні книги

Статті журналів, звіти та веб-сторінки

Відео

Переклад Наталія Курішко.