Путівник до збереження єврейських кладовищ у Західній Україні

This page is also available in English.

Вступ

Старе єврейське кладовище Рогатина (Івано-Франківська область) під час прибирання та обстеження. Фото © ЄСР.

Цей основний розділ вебсайту має на меті зібрати та виокремити різноманітні вказівки з широкого розмаїття галузей та джерел і з практичного досвіду, а також з порад академіків та професіоналів, щоб представити передовий досвід у збереженні спадщини, який можна застосувати до місць єврейських поховань у Західній Україні. Процеси, методи й засоби, репрезентовані у цьому розділі, спрямовані на заповнення прогалин у знаннях й уміннях людей, які, найбільш ймовірно, виконуватимуть цю роботу: волонтери-працівники зі спадщини, до яких зазвичай належать як місцеві українські активісти громадянського суспільства, так і іноземні нащадки єврейських сімей, які колись проживали у цій місцевості. Незважаючи на значні розбіжності в культурних перспективах, усі люди та організації, залучені до захисту регіональних історичних місць, визнають єврейські кладовища спільною культурною спадщиною та активом, що відіграє роль в індивідуальній і громадській ідентичностях. Відновлення, просування й збереженнях таких місць часто вимагають ресурси й можливості, які виходять за межі того, що здатні мобілізувати прості неспеціалісти; масштаб запиту у Західній Україні – як у кількості спустошених єврейських місць поховань, так і у їхньому теперішньому фізичному стані – величезний.

Впалі надгробки на єврейському кладовищі у Сколе (Львівській області). Фото © ЄСР.

Цей путівник створений насамперед непрофесіоналами для непрофесіоналів, адаптувавши в обраних сферах знання, уміння й досвід академіків і практиків у їхніх експертних галузях. Всюди, де можливо, ми безпосередньо інкорпорували досвід та уроки, перейняті від активістів у Західній Україні – знання, зазвичай набуті через проби й помилки. Представлення – неофіційне, радше таке, що наштовхує на думки, аніж дає вказівки, спрямоване на стимуляцію рефлексії, дискусії та зворотного зв’язку. Подані тут настанови не будуть корисними для усіх нових проектів у регіоні – скоріш за все, корисною буде ширина тем, винесених на розгляд. Інші активісти, що працюють у регіоні та поза межами, матимуть інші та, можливо, кращі знання багатьох аспектів цього путівника, якими, сподіваємось, можна буде поділитись та додати до вебсайту в майбутньому.

Важливою особливістю цих сторінок провідника є різноманіття прикладів проектів з короткими описами й ілюстраціями, взятими з місць у регіоні та за кордоном. Ці приклади можуть висвітлювати ризики, пропонувати альтернативні рішення проблем чи просто слугувати натхненням для ініціювання нового проекту.

Окреслення типових фаз проекту

Надгробки видимі крізь густий чагарник на єврейському кладовищі у селищі Стара Сіль (Львівська область). Фото © ЄСР.

Проекти з цілвідновлення, вшанування і збереження на єврейських кладовищах у Західній Україні можуть бути простими й вузькомасштабними або великими й багатоаспектними, залежно від існуючих умов місця та бачення і ресурсів менеджерів проекту. Проекти з кількома компонентами загалом користають з концептуалізації та планування цілого, ділячи на етапи процес втілення. Ці етапи можуть перекриватися у часі – а часто й мусять. Сторінки путівника, на які тут подано посилання, аналогічно поділяються на тематики, які для деяких проектів доречно узгоджуватимуться з етапами роботи. Однак деякі проекти відповідно звертатимуться лише до однієї єдиної теми, а жоден проект точно не слідуватиме черговості нижче у своєму розвитку від оцінки і задуму до підтримки і комунікації. Для майже кожного проекту питання однієї теми взаємодіятимуть з питаннями іншої та зі загальним задумом і планами проекту. Ми заохочуємо активістів і менеджерів проектів переглянути кожну зі сторінок путівника перед введенням у дію планів проектів.

Попередня оцінка

Концепції проекту

Обстеження і дослідження місця

Очищення, прибирання та відновлення місць

Ландшафтне планування, розробка та догляд

Консервація каменю, документація та догляд

Дизайн меморіалів, розробка та догляд

Вказівники напрямку та інформаційні вказівники

Доступ та захист: огорожі, стіни та ворота

Планування сталого розвитку

Підтримка та фінансування проекту

Комунікація

Інформація про ресурси та довідку

Меморіал на єврейському масовому похованні у Зборові (Тернопільська область). Фото © ЄСР.

У трьох додаткових розділах цього вебсайту містяться ключові ресурси для розвитку і втілення проектів зі збереження єврейських кладовищ у Західній Україні – про довідки й дані, проаналізовані підсумки взірцевих проектів на місцях поховань у регіоні та база даних з усіма відомими кладовищами і масовими похованнями у регіоні з посиланнями на дослідницькі організації, що їх задокументували. Активістам, які планують чи проводять проекти, ці джерела можуть видатися більш цінними, аніж передовий досвід, виокремлений вище, і справді, велика частина настанов у першій частині цього вебсайту була безпосередньо розроблена з цих трьох розділів.

Ресурси та інформація для догляду за кладовищами

Тематичні дослідження: вибрані проекти на єврейських кладовищах у Західній Україні

Посилання на задокументовані єврейські кладовища у Західній Україні

 

Переклад Наталія Курішко.